Gutštejnové

Čeminy
Středověká ves kladrubského kláštera se zříceninou hradu, barokním dvorem a zámkem.

Dolní Bělá
Farní ves ze 14. století s několika církevními památkami a zříceninou hradu.

Hostouň
Hostouň a další okolní vsi byly před druhou světovou válkou a během ní známy svými hřebčinci. Nejznámější událostí z dějin Hostouně se díky sudetským Němcům stala záchrana lipicánů na konci války. Barokní památky a sochy.

Kostel sv. Blažeje ve Vysoké Libyni
Gotický kostel sv. Blažeje na severozápadním okraji návsi.

Kout na Šumavě
Obec, u které prý ztratil kardinál Julian Cesarini svůj klobouk. Tvrz (obecní úřad), nepřístupný zámek, lidová architektura, krásná krajina podhorské oblasti. V blízkosti hrad Rýzmberk a Příkopy.

Rabštejn nad Střelou
Pozoruhodné lokalitě označované za „nejmenší město střední Evropy“ dominují pozůstatky středověkého hradu, barokní zámek, klášter, kostel a unikátní soubor roubených i hrázděných staveb.

Všeruby
Oblast osídlena již v pravěku. Významné středověké feudální sídlo, dochovaný románský tribunový kostel.

Zahořany
Vesnice se zajímavou lidovou architekturou. Nedaleké Bořice navštěvovala Božena Němcová.

Žebnice
Vesnice rozložená po obou stranách údolí potoka, na vyvýšené terase stojí v jádru gotický kostel s barokní farou.

Zřícenina hradu Bělá
Ze středověkého hradu s dochovaly zříceniny okrouhlé bašty v prostoru předhradí, a dále zbytky opevnění se zemní baštou na západní straně.

Zřícenina hradu Komberk
Nepatrné terénní pozůstatky hradu Komberk se nacházejí 2 km severovýchodně od Města Touškova na ostrohu nad Čemínským potokem. Existence hradu je doložena poprvé v roce 1313 predikátem Ojíře z Komberka. Kolem poloviny 14. století se dostal do...