gotický portál

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané
Dnešní podobu starobylého kostela Nanebevzetí Panny Marie určila pozdně barokní přestavba v půli 18. století, sakrální památka se pyšní nádherným volutovým štítem a souborem gotických i renesančních náhrobníků.

Kostel sv. Jana Křtitele v Ostrovci
Kostel sv. Jana Křtitele, původem gotický s pravoúhlým presbytářem, v pramenech zmiňovaný již ve 14. století jako farní.

Kostel sv. Petra a Pavla v Plané
Zvenku nenápadný kostel svatého Petra a Pavla, na konci 18. století zrušený a přestavěný na sýpku, ukrývá cenný soubor románských fresek ze 13. století.