gotické stavební články

Fara v Manětíně
Barokní patrová budova vystavěná zřejmě někdy na přelomu 17. a 18. století.

Venkovské usedlosti v Úboči (čp. 4, 33)
Z původně rozsáhlého souboru lidové architektury zbylo dodnes jen málo