fresky

Cisterciácký klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Plasích (čp. 2)
Objekt kláštera s kostelem je ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích a funguje zde několik prohlídkových okruhů.

Kostel Archanděla Michaela v Dubci
Gotický předchůdce současného kostela Archanděla Michaela musel být po třicetileté válce pro zchátralost stržen a nahrazen barokní stavbou, opakování historie v mírně odlišných kulisách se dnes snaží zabránit místní občanské sdružení, které...

Kostel sv. Jakuba v Brodu nad Tichou
Původně gotický a poté zčásti zbarokizovaný kostel svatého Jakuba Většího se pyšní bohatou vnitřní výzdobou a zařízením, které většinou pochází z 18. století.

Kostel sv. Jiří v Černošíně
Barokní chrám svatého Jiří z poloviny 18. století dosahuje architektonické působivosti a zdání dynamiky a pohybu důmyslným zkosením hran lodi a plastickým členěním fasád.

Kostel sv. Mikuláše v Potvorově
Pozdně románská stavba vystavěna před rokem 1241.

Kostel sv. Petra a Pavla v Milířích
Empírový kostel svatého Petra a Pavla byl vybudován na počátku 19. století, chrám, který v současnosti spravuje pravoslavná církev, se pyšní novorenesančním a barokním mobiliářem.

Kostel sv. Václava ve Stráži
Barokní kostel svatého Václava s vysokou hranolovou věží je dominantou strážského náměstí.

Kostel sv. Vavřince v Kožlanech
Původně gotický kostel ze Ze 14. století byl v roce 1769 barokně přestavěn.

Kostel sv. Vavřince ve Strašicích
Gotický kostel pochází z konce 13. či z poloviny 14. století, v roce 1637 byl opraven.

Loreta v Boru u Tachova (čp. 277)
Raně barokní loreta z konce 17. století, která ukrývá známou sošku černé Madony borské, je jedním z důležitých poutních míst Tachovska i celých západních Čech.

Společenský dům Měšťanská beseda (čp. 59) v Plzni-Jižním předměstí
Rozlehlý areál Měšťanské besedy se po svém otevření, k němuž došlo roku 1901, stal ohniskem kulturního a společenského života v Plzni.

Zámek Bernartice (čp. 1)
Bernartický zámek vznikl v první třetině 18. století přestavbou starší renesanční tvrze na sídlo správce přilehlého vrchnostenského hospodářského dvora.