František Xaver Šalda

Růžena Svobodová
Spisovatelka a aktivní osobnost kulturního a společenského života období před první světovou válkou měla rodinné kořeny v západočeské Kolovči.

Zámek Letiny (čp. 70)
Původně barokní lovecký zámeček byl později přestavěn na lázeňský dům. Počátky lázeňství v Lázních Letiny spadají zřejmě do roku 1766.