Dubí

Blovice
Blovice představují jedno z hlavních center okresu Plzeň-jih. První zmínka pochází z roku 1284. Mezi zajímavé památky patří kostel sv. Jana Evangelisty. Významným rodákem je autor československé státní vlajky Jaroslav Kursa.

Mohylové pohřebiště u Roupova
Okolí Roupova bylo osídleno již ve střední době bronzové, jak dokládají nálezy mohyl.