doba hradištní

Hradiště Hradec u Stodu
V Hradci najdeme pozůstatky slovanského hradiště, které jsou dnes částečně zastavěny rodinnými domky.  

Hradiště Kozel u Nadryb
Archeologické pozůstatky pravěkého hradiště zvaného Kozel.

Hradiště u Dolního hradiště
Plochá ostrožna s příkrými skalnatými boky byla přepažená třemi rovnoběžnými valy, z nichž nejzachovalejší je třetí (vnitřní), a rozdělená hlubokým sedlem na dvě poloviny.

Hradiště u Lipna
Archeologické stopy pravěkého hradiště z pozdní doby bronzové.

Obrovo hradiště u Žinkov
Nad zámkem v Žinkovech se nachází Obrovo hradiště.