Diviš Markvart z Hrádku

Hradiště u Podmokel
Terénní pozůstatky hradu, který zde vznikl zřejmě ve druhé polovině 13. století.