Diviš Koc z Dobrše

Zámek Bernartice (čp. 1)
Bernartický zámek vznikl v první třetině 18. století přestavbou starší renesanční tvrze na sídlo správce přilehlého vrchnostenského hospodářského dvora.