Chanovští z Dlouhé Vsi

Chanovice
Rodové sídlo Chanovských z Dlouhé Vsi bylo založeno nejpozději ve 13. století místními vladyky. Poslední majitel František Goldegg byl popraven partyzány před kostelem v květnu roku 1945.

Kostel sv. Kříže v Chanovicích
Na mírném návrší nedaleko chanovické návsi se nachází původně barokní farní kostel z poloviny 13. století.  

Svéradice
Rodiště Albrechta Chanovského z Dlouhé Vsi založili místní vladykové nejpozději ve 13. století, posléze Svéradice drželi Chanovští z Dlouhé Vsi a nakonec od 17. století byly spravovány městem Horažďovice.

Zámek Chanovice (čp. 1)
Rodovou tvrz Chanovských z Dlouhé vsi přestavěli v 18. století Rummerskirchové na barokní zámek, kde se v současnosti nachází muzeum lidových řemesel Pošumaví.