chamská kultura

Břasy
Výšinné sídliště Křemenáč bylo osídleno ve dvou obdobích, a to v eneolitu a v době halštatské.

Bzí
Bzí je malá vesnice nedaleko Letin a Blovic. Poprvé je zmiňována již k roku 1115.

Hradiště Kozel u Nadryb
Archeologické pozůstatky pravěkého hradiště zvaného Kozel.

Hradiště u Hrádku
Pravěké pohřebiště z doby halštatské a laténské.

Hradiště u Plas
Hradiště bylo obýváno v období eneolitu (chamská kultura) a patrně i v pozdní době bronzové.

Sídliště Chudinka u Blovic
Výšinné sídliště chamské kultury Chudinka najdeme v katastrálním území Blovice a Zdemyslice.

Sídliště Křemenáč u Břas
Výšinné sídliště Křemenáč bylo osídleno ve dvou obdobích, a to v eneolitu a v době halštatské.

Sídliště na Vinici u Skupče
Doklady osídlení v eneolitu (chamská kultura) a v pozdní době halštatské.

Sídliště u Města Touškova
Archeologické pozůstatky pravěkého sídliště z období eneolitu.

Sídliště Velká skála u Bzí
Archeologický výzkum eneolitického sídliště na Velké skále u Bzí byl proveden v roce 1882.

Zřícenina hradu Lopata
Hrad nesoucí jméno Lopata najdeme nedaleko známého zámku Kozel a obce Milínov. V roce 1432 byl vypálen a poté rozbořen.