Černínové z Chudenic

Annín

Chotiměř
Obec se zajímavou barokní kaplí a sochami v zámeckém parku. Za socialismu byla Chotiměř známa pobytem komunistického novináře Julia Fučíka.

Chudenice
Městečko vzniklo ve 13. století jako rodové sídlo Černínů z Chudenic, kteří jej drželi až do poloviny 20. století. Vedle vlastní černínské rezidence se v malebné chudenické krajině nachází řada dalších významných pamětihodností.  

Chválenice
Chválenice, náležející od 17. století k rozsáhlému šťáhlavskému panství, se pyšní především kostelem sv. Martina, jehož projektantem byl Kilián Ignác Dientzenhofer.

Hrádek
Městečko Hrádek založené místní šlechtou nejpozději ve 13. století se pyšní především barokním zámkem, který z původního renesančního sídla vybudoval hrabě Desfours v 18. století.

Kanice
Vesnická památková zóna s barokním zámkem na místě renesanční tvrze, nedaleko zřícenina hradu Netřeb.

Komponovaná krajina Chudenicka
Unikátní, člověkem formovaná a udržovaná krajina Chudenicka inspirovala nejednu významnou osobnost a dodnes je obdivuhodným krajinným prvkem.

Kostel sv. Jana Křtitele ve Starém Plzenci
Bývalý hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele byl vystavěn na místě starší románské stavby ve 14. století. Pozůstatky příkopu v jeho okolí ukazují, že sloužil zároveň jako útočiště v případě nebezpečí.

Líšťany
Ves doložená již ve 12. století se zámkem, kostelem a mohylovým pohřebištěm.

Osvračín
Poblíž obce Osvračín jsou nepatrné zbytky hradu, o kterém se vyprávělo, že se propadl do země.

Pohřební kaple Povýšení sv. Kříže ve Šťáhlavech
Šťáhlavskou kapli Povýšení sv. Kříže si jako místo svého posledního odpočinku vyvolili poslední majitelé šťáhlavského panství Černínové a Valdštejnové.  

Poleň
Poleň založila místní šlechta nejpozději ve 13. století, od počátku však byla ves rozdělena na několik částí, z nichž jedna byla spravována z hradu Pušperk. Počátkem 18. století pak celou Poleň připojili Černínové z Chudenic ke svému panství.

Šťáhlavy
Kokořovci z Kokořova vytvořili v 1. polovině 16. století základ rozsáhlého dominia, jehož centrem byly Šťáhlavy. Toto významné správní sídlo mající již koncem 18. století přes osm stovek obyvatel si své výjimečné postavení podrželo až do poloviny...

Švihov
Švihov založili páni z Rýzmberka v údolí řeky Úhlavy, v blízkosti tvrze, na jejímž místě později Půta Švihovský započal stavbu monumentálního vodního hradu.  

Tvrz Dolany (čp. 2)
Vodním příkopem obehnaná tvrz ve vsi Dolany byla sídlem jedné z rodových větví Švihovských z Rýzmberka, kteří se již před polovinou 13. století začali psát jako páni z Dolan. Pozůstatky dolanské tvrze přežily do dnešních dob pouze jako součást...

Úboč
Malebná obec se zbytky tvrziště v zahradě barokní fary a původně románským kostelem sv. Mikuláše.

Zámek Chudenice (čp. 1)
Rezidenční sídlo Černínů z Chudenic do této podoby přestavěl v roce 1776 Carlo Ballinga. Dnes zde můžeme obdivovat vedle muzea Josefa Dobrovského především původní interiéry a pozoruhodný „andělský pokoj“.

Zámek Hrádek (čp. 1)
Původně renesanční zámek hostil až do poloviny 16. století purkrabí, kteří spravovali zdejší statek pro pány z nedalekých Velhartic.  

Zámek Kanice (čp. 1)
Zámek s anglickým parkem.

Zámek Kozel (čp. 67)
V zalesněných svazích nedaleko Šťáhlav si nechal Jan Vojtěch Černín z Chudenic v duchu klasicismu vystavět reprezentativní a komfortní lovecký zámeček, jenž posléze získal jméno Kozel.