Černínové

Klášter servitů s kostelem Sedmibolestné Panny Marie v Rabštejně nad Střelou (čp. 2)
Areál bývalého kláštera servitů, nyní v soukromých rukou.

Kostel sv. Jana Křtitele v Ostrovci
Kostel sv. Jana Křtitele, původem gotický s pravoúhlým presbytářem, v pramenech zmiňovaný již ve 14. století jako farní.

Rabštejn nad Střelou
Pozoruhodné lokalitě označované za „nejmenší město střední Evropy“ dominují pozůstatky středověkého hradu, barokní zámek, klášter, kostel a unikátní soubor roubených i hrázděných staveb.

Radonice
Vesnice se starým osídlením. Zajímavá lidová architektura.

Zámek Žihle (čp. 48)
Zámeček postavený na konci 16. století byl kolem roku 1700 přestavěn na hostinec.

Žihle
Městečko na severním okraji plzeňského kraje s dvojicí barokních kostelů a několika zajímavými stavbami lidové architektury.

Zřícenina hradu Nový Herštejn
Dobře zachovaná zřícenina středověkého hradu, který byl dobyt roku 1475 sousedními Bavory.