centrální kazatelna

Českobratrský kostel M. Jana Husa v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1722)
Reprezentativní meziválečnou stavbu českobratrského kostela realizoval v letech 1924 až 1925 Bohumil Chvojka, který se podílel i na jeho poválečné obnově.