Buzek z Dlouhé Vsi

Zaniklá tvrz Pokonice u Žákavy
Pozůstatky tvrziště Pokonice najdeme blízko vesnice Žákava u Blovic.