Božena Němcová

Chrastavice
Obec, kterou si kdysi oblíbila Božena Němcová. Na návsi smírčí kámen, za vsí v lese mohylové pohřebiště z doby bronzové přístupné po turistické značce.

Domažlice
Starobylé město Domažlice, centrum Chodska, nabízí řadu historických památek (Muzeum Chodska, městská věž sloužící jako rozhledna, krásné historické centrum.) Městská památková rezervace. V srpnu místo tradičních Chodských slavností.

Měšťanské domy v Domažlicích
Většina domů na náměstí Míru má zachovalé původní historické gotické jádro.

Milavče
Místo známé z pověstí o sv. Vojtěchovi. Léčivý pramen Vojtěška na návsi. Nedaleko byl nalezen slavný milavečský vozík (mohyly z doby bronzové).

Mrákov
Jedna ze starobylých chodských svobodných vesnic. Bohatý folklór. Poblíž u obce Smolov hradiště Tuhošť.

Stanětice
Obec Stanětice známá pobytem Boženy Němcové. Původně gotický kostel sv. Kunhuty.

Stráž
Jedna z mladších chodských vesnic. Od roku 1995 vesnická památková zóna.

Újezd
Známý Kozinův statek (muzeum s bezbariérovým přístupem). Na nedalekém vrchu Hrádek stojí monumentální Kozinova socha z roku 1895.

Všeruby
Pohraniční městečko známé pobytem Boženy Němcové. Žil zde také sběratel židovských pověstí Weisel. Kostel Archanděla Michaela. Pod Všeruby spadá také ves Brůdek s památným kostelíkem sv. Václava, který měl být dle tradice postaven jako poděkování...

Zahořany
Vesnice se zajímavou lidovou architekturou. Nedaleké Bořice navštěvovala Božena Němcová.