Bohumil Chvojka

Českobratrský kostel M. Jana Husa v Plzni-Jižním předměstí (čp. 1722)
Reprezentativní meziválečnou stavbu českobratrského kostela realizoval v letech 1924 až 1925 Bohumil Chvojka, který se podílel i na jeho poválečné obnově.

Kroftovy pivovarské domy v Plzni-Východním předměstí (čp. 75)
Areál plzeňského Prazdroje z jihu uzavírá souvislý pás tzv. Kroftových domů, které byly vybudovány na počátku 20. století pro zaměstnance pivovaru.  

Masarykův studentský dům v Plzni-Východním předměstí (čp. 1150)
Na Denisově nábřeží jako součást areálu bývalé Okresní nemocenské pojišťovny byl v roce 1929 dokončen Masarykův studentský dům, prvorepublikový internát, který měl sloužit přespolním studentům plzeňských středních a odborných škol.

Procházkův ústav v Plzni-Severním předměstí (čp. 585)
Bývalý Jubilejní okresní dětský domov vystavěl Bohumil Chvojka na rohu Karlovarské a Plaské třídy koncem 20. let 20. století.