Bohuchval z Hrádku

Radonice
Vesnice se starým osídlením. Zajímavá lidová architektura.

Tvrz Lštění (býv. čp. 1)
Renesanční tvrz s 20 m vysokou věží.