barokní fresky

Benediktinský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech
Benediktinský klášter v Kladrubech byl založen roku 1115, do svého zrušení na sklonku 18. století získal konvent podobu rozsáhlého barokního areálu, na jehož výstavbě a výzdobě se podíleli přední soudobí architekti a umělci.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané
Dnešní podobu starobylého kostela Nanebevzetí Panny Marie určila pozdně barokní přestavba v půli 18. století, sakrální památka se pyšní nádherným volutovým štítem a souborem gotických i renesančních náhrobníků.

Kostel sv. Anny v Plané
Barokní kostel svaté Anny se nachází nedaleko Plané, interiér památky je vyzdoben barokními freskami a ukrývá vzácný raně barokní epitaf.

Kostel sv. Bartoloměje v Pístově
Hlavním turistickým lákadlem malé obce Pístov je barokní poutní kostel svatého Bartoloměje, výstavná stavba pozoruhodná svým architektonickým řešením i výzdobou.

Kostel sv. Mikuláše v Boru u Tachova
Historie borského kostela svatého Mikuláše se začala psát už na počátku 13. století, dnes na místě původní románské svatyně stojí krásný vrcholně barokní chrám z poloviny 18. věku.

Radnice ve Stříbře (čp. 1)
Patrně nejznámější stavbou ve Stříbře je krásná renesanční radnice z 16. století, zdobená novorenesančními sgrafity z konce 19. století

Zámek Diana u Rozvadova (čp. 1)
Lovecký zámek Diana z poloviny 18. století je krásným příkladem slohově čisté a výrazově smělé barokní architektury západních Čech.

Zřícenina kostela sv. Jana Křtitele v Kočově
Působivý barokní chrám svatého Jana Křtitele z poloviny 18. století se po svém zrušení, které proběhlo v rámci josefínské reorganizace farní správy, proměnil v opuštěnou zříceninu.