Arnošt z Pardubic

Historické jádro města Horšovský Týn
Domy s gotickými portály, zbytky opevnění.

Horšovský Týn
Městská památková rezervace se známým renesančním zámkem, který nabízí několik prohlídkových okruhů i příležitostné výstavy.

Kostel Panny Marie Sněžné v Rokycanech
Původně gotický kostel s augustiniánským probošstvím.

Kostel sv. Apolináře v Horšovském Týně
Původně středověký ohrazený kostel.

Rokycany
Střed města Rokycany byl vyhlášen v roce 1992 městskou památkovou zónou, na území města je v současné době 45 nemovitých kulturních památek.