archeologický výzkum

Hradiště Bílá skála u Sklené Hutě
Hradiště Bílá skála poskytuje dobrý rozhled do krajiny. Datace jeho osídlení je však dosud nejasná.

Hradiště Hradec u Stodu
V Hradci najdeme pozůstatky slovanského hradiště, které jsou dnes částečně zastavěny rodinnými domky.  

Mohylové pohřebiště u Kbelu
Z okolí obce Kbel pocházejí nálezy mohyl ze střední doby bronzové.

Mohylové pohřebiště u Roupova
Okolí Roupova bylo osídleno již ve střední době bronzové, jak dokládají nálezy mohyl.

Sídliště Babiny u Vlkova
Výšinné sídliště Babiny se nachází nedaleko vesnice Vlkov. Lokalizováno bylo v roce 1961.

Sídliště Chudinka u Blovic
Výšinné sídliště chamské kultury Chudinka najdeme v katastrálním území Blovice a Zdemyslice.

Sídliště Na Skalici u Prádla
Nedaleko obce Prádlo se rozkládá zalesněný vrch Na Skalici, kde byly nalezeny pozůstatky výšinného sídliště z doby středního eneolitu.

Sídliště Velká skála u Bzí
Archeologický výzkum eneolitického sídliště na Velké skále u Bzí byl proveden v roce 1882.

Tvrz Řesanice (čp. 18)
Tvrz byla v Řesanicích vybudována v 15. století. V 18. století byla adaptována na sýpku. Pozůstatkem jsou dnes dva oddělené objekty.

Zaniklý cisterciácký klášter Pomuk
V obci Klášter pod Zelenou horou najdeme fragmenty středověkého cisterciáckého kláštera, který byl zničen za husitských válek.

Zřícenina hradu Lopata
Hrad nesoucí jméno Lopata najdeme nedaleko známého zámku Kozel a obce Milínov. V roce 1432 byl vypálen a poté rozbořen.