archeologická památka

Bzí
Bzí je malá vesnice nedaleko Letin a Blovic. Poprvé je zmiňována již k roku 1115.

Hradiště Hradec u Stodu
V Hradci najdeme pozůstatky slovanského hradiště, které jsou dnes částečně zastavěny rodinnými domky.  

Hradiště Jindřín u Radkovic
Nedaleko obce Radkovice najdeme pozůstatky výšinného opevněného sídliště a hradiště Jindřín.

Mohylové pohřebiště u Hradce
Mohylové pohřebiště se nachází blízko obce Hradec. Zahrnuje skupinu asi čtyřiceti či padesáti mohyl.

Mohylové pohřebiště u Kbelu
Z okolí obce Kbel pocházejí nálezy mohyl ze střední doby bronzové.

Mohylové pohřebiště u Nezdic
Nedaleko obce Nezdice najdeme pozůstatky mohylových pohřebišť.

Mohylové pohřebiště u Roupova
Okolí Roupova bylo osídleno již ve střední době bronzové, jak dokládají nálezy mohyl.

Obrovo hradiště u Žinkov
Nad zámkem v Žinkovech se nachází Obrovo hradiště.

Radkovice
Vesnice Radkovice se rozkládá nedaleko Přeštic. V okolí se nacházejí pozůstatky hradiště Jindřín.

Sídliště Babiny u Vlkova
Výšinné sídliště Babiny se nachází nedaleko vesnice Vlkov. Lokalizováno bylo v roce 1961.

Sídliště Chudinka u Blovic
Výšinné sídliště chamské kultury Chudinka najdeme v katastrálním území Blovice a Zdemyslice.

Sídliště Na Skalici u Prádla
Nedaleko obce Prádlo se rozkládá zalesněný vrch Na Skalici, kde byly nalezeny pozůstatky výšinného sídliště z doby středního eneolitu.

Sídliště Velká skála u Bzí
Archeologický výzkum eneolitického sídliště na Velké skále u Bzí byl proveden v roce 1882.

Vlkov
Malá vesnice Vlkov se nachází blízko Spáleného Poříčí a dominuje jí starý panský dvůr. Nedaleko se rozkládá výšinné sídliště Babiny.

Zaniklá středověká ves Myť
Zaniklá středověká ves se nacházela jihozápadně od osady Myť.