Anna Antonie Nosticová

Socha Panny Marie Bolestné ve Volduchách
Jde o pískovcovou barokní sochu na hrubém hranolovém podstavci, kterou dala postavit v roce 1729 hraběnka Anna Antonie Nosticová.