amatérské výkopy

Mohylové pohřebiště u Chotiné
Terénní pozůstatky pravěkého mohylového pohřebiště.