akropole

Hradiště a mohylové pohřebiště u Bezemína
Na zalesněné ostrožně nad soutokem Hadovky a Úterského potoka se nachází terénní pozůstatky slovanského hradiště z 8. a 9. století, na jehož předpolí leží mohylové pohřebiště.

Hradiště u Horního Hradiště
V ploše vlastního hradiště jsou zřetelné pozůstatky valů, oddělujících prostor předhradí a vnitřní akropole.