Radnice ve Stříbře (čp. 1)

Stříbro - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: renesance, klasicismus, neorenesance
historická epocha: novověk

Stručné představení

Patrně nejznámější stavbou ve Stříbře je krásná renesanční radnice z 16. století, zdobená novorenesančními sgrafity z konce 19. století

Historie

Nezpochybnitelnou dominantou stříbrského Masarykova náměstí je půvabná renesanční radnice, která tvoří čelo západní strany ústředního městského rynku. Budova byla postavena roku 1543, kvůli požáru musela být v letech 1588 a 1589 obnovena. Roku 1748 byla nad hlavním průčelím vztyčena barokní cibulová báň. V letech 1883 až 1888 proběhla velká novorenesanční rekonstrukce, kterou vedl architekt Viktor Schwerdtner. Východní průčelí patrové radnice je členěno římsami a zakončeno třemi velkými tabulovými štíty s volutami, pilastry a bohatou výzdobou. Prostor kolem bosovaného portálu vyplňuje psaníčkové sgrafito, fasádu pětiosého prvního patra oživují novorenesanční malby. V interiéru budovy se nalézají barokní místnosti z druhé poloviny 18. století, nad částí vnitřních prostor se prostírají valené klenby s lunetami. V soudním sále lze spatřit alegoricky pojaté fresky Spravedlnosti z roku 1654. V sousedství radnice stojí empírový polygonální altán z roku 1811 s ochozem a šindelovou střechou, který vede do malé okrasné zahrady.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Radnice ve Stříbře (čp. 1)Radnice ve Stříbře (čp. 1)Radnice ve Stříbře (čp. 1)Radnice ve Stříbře (čp. 1)