Zámek Slavice (čp. 1)

Slavice - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: klasicismus, historismus
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Zámeček na jižním okraji Slavic, přestavěný kolem roku 1820 klasicistně a za první republiky v romantickém duchu, se dnes bohužel nachází v dezolátním stavu.

Historie

Slavický zámek se nachází při jižním okraji malé vesnice, ležící podél silnice ze Stříbra do Bezdružic. Dříve býval součástí dnes už zrušeného hospodářského dvora.

Panské sídlo bylo ve Slavicích zbudováno v průběhu 14. století. O podobě ani stavebním vývoji původní tvrze se nedochovaly prakticky žádné zprávy. Jisté je pouze to, že středověké vrchnostenské obydlí existovalo ještě na sklonku 18. století, ačkoliv tou dobou už se nevyužívalo a bylo opuštěné. Podle doprovodného popisu příslušného listu I. vojenského mapování stávalo v zahradě, která náležela k novému zámku, a rozkládalo se na malém kruhovém návrší obklopeném příkopem a valem. Kolem roku 1820 proběhla rozsáhlá přestavba poplužního dvora s ovčínem a hospodou, v rámci úprav byly pozůstatky tvrze rozebrány, získaný materiál byl použit na zasypání vodního koryta, které dříve sloužilo k ochraně opevněného sídla.

Nový slavický zámek byl vybudován v průběhu 17. století, první zpráva, která objekt výslovně zmiňuje, pochází z roku 1677. Kolem roku 1820 se v souvislosti s rekonstrukcí statku podrobil rozsáhlé klasicistní přestavbě, v jejímž rámci byl o jedno patro zvýšen. Došlo také k novému rozdělení interiérů. Další velká úprava se uskutečnila po roce 1925. Do té doby prosté sídlo, které sloužilo také k ubytování úředního personálu, bylo obohaceno prvky historizující a romantické architektury. Patřila mezi ně především průčelní věž se zaoblenými nárožími, jež byla zakončena cimbuřím. Průčelí obrácené do zámecké zahrady bylo doplněno dvěma půlválcovými věžemi, mezi které autor návrhu přestavby umístil patrovou lodžii zdobenou arkádami. V souvislosti s rekonstrukcí prodělala velké změny i zahrada, jež byla parkově upravena.

Po roce 1945 spravoval bývalé panské sídlo státní statek, rezidenci využíval k ubytování svých zaměstnanců. Po změně společenských a politických poměrů roku 1989 byl zámek opuštěn. Zchátralá budova se nachází ve špatném technickém stavu, kvůli narušení statiky obvodových zdí hrozí její zřícení. V posledních letech se uvažuje o rekonstrukci objektu, tolik potřebné opravy však nebyly dosud zahájeny.

Fotografie

Zámek Slavice (čp. 1)Zámek Slavice (čp. 1)Zámek Slavice (čp. 1)Zámek Slavice (čp. 1)