Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané

Planá - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: románský sloh, gotika, baroko, rokoko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Dnešní podobu starobylého kostela Nanebevzetí Panny Marie určila pozdně barokní přestavba v půli 18. století, sakrální památka se pyšní nádherným volutovým štítem a souborem gotických i renesančních náhrobníků.

Historie

Pozdně románský a raně gotický kostela Nanebevzetí Panny Marie, budovaný od druhé třetiny 13. století, byl v polovině 18. věku důkladně opraven a barokně přestavěn, díky čemuž získal originální vzhled, který si uchoval až dodnes. Jeho nejstarší částí je kněžiště s trojbokým závěrem, rozlehlé trojlodí bylo dodatečně zaklenuto ve třetí čtvrtině 14. století. Hlavní chrámový prostor byl v letech 1745 až 1747 pozměněn dostavbou kruchty a tribuny, zhruba o dvacet let později podstoupila pozdně barokní úpravu klenba presbytáře. Zatím posledním větším architektonickým zásahem bylo přebudování věže v novobarokním slohu, k němuž došlo roku 1904.

Východní strana hlavní chrámové lodi je triumfálním obloukem propojena s polygonálně uzavřeným kněžištěm, k němuž od jihu přiléhá obdélníková sakristie, na sever od presbytáře se nachází vstupní prostor a čtvercová věž, opatřená ochozem a zakončená cibulovitou bání s lucernou. Pozoruhodnému západnímu průčelí kostela vévodí mohutný barokní štít s postranními volutami, dalšími výraznými architektonickými prvky jsou hrotitý gotický portál z počátku 14. století a podlouhlé okno s lomeným obloukem, umístěné přímo nad vstupem do budovy.

Trojlodí je sklenuto křížovou žebrovou klenbou, která je v obou bočních lodích doplněna rokokovými štukovými rámci, jimiž je osazena i placková klenba, jež se vypíná nad presbytářem. Ve čtvercové kapli lze spatřit fresku Korunování Panny Marie z roku 1748.

Většinu zařízení působivého a bohatě zdobeného interiéru kostela tvoří barokní mobiliář z 18. století. Monumentální hlavní oltář s představeným tabernáklem, sousošími Nanebevzetí Panny Marie a Nejsvětější Trojice i skulpturami zemských patronů pochází z roku 1768. Vzácnými součástmi vnitřního vybavení jsou čtyři tabulové obrazy křížové cesty z roku 1621 a malba Panny Marie Pomocné, která vznikla v 16. století v Itálii. V jižní boční lodi si návštěvník může prohlédnout osm nádherných plastických náhrobníků z 15. a 16. století, které označují místa posledního odpočinku některých členů šlechtického rodu Šliků a pánů ze Žeberka.

Fotografie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v PlanéKostel Nanebevzetí Panny Marie v PlanéKostel Nanebevzetí Panny Marie v PlanéKostel Nanebevzetí Panny Marie v PlanéKostel Nanebevzetí Panny Marie v PlanéKostel Nanebevzetí Panny Marie v PlanéKostel Nanebevzetí Panny Marie v PlanéKostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané