Zámek Diana u Rozvadova (čp. 1)

Diana - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Lovecký zámek Diana z poloviny 18. století je krásným příkladem slohově čisté a výrazově smělé barokní architektury západních Čech.

Historie

Na nevysokém návrší, které se od jihu přimyká k pomyslnému středu malé pohraniční vesnice Diana, se rozkládá stejnojmenný lovecký zámek obklopený půvabným anglickým parkem se vzácnými červenými buky, duby, javory a jehličnany. Název pamětihodnosti je odvozen od označení pro římskou bohyni lovu Dianu. Památka byla postavena před rokem 1742, kdy se poprvé vyskytla v historických pramenech, autorství je s jistými výhradami a pochybnostmi připisováno Janu Blažeji Santinimu-Aichelovi. Lovecké sídlo si nechal zbudovat rod Novohradských z Kolovrat, jemuž patřilo nedaleké panství Velké Dvorce.

Rezidence se vyznačuje nevšední, velmi složitou a členitou dispozicí. Ústřední patrový objekt s osmibokým půdorysem je nahoře ukončen kupolí. Čtyři krátká křídla, která z oktogonu vybíhají, dodávají centrální části zámku tvar rovnoramenného kříže. Na oba protilehlé boční trakty navazují podélná patrová stavení, kterými lze vstoupit do krytých spojovacích chodeb, nesených křížově sklenutými arkádami se středovými pilíři, jimiž se vchází do dvou postranních paláců takřka čtvercového půdorysu. Zámecká fasáda je profilována lizénovými rámci a pravoúhlými okny se šambránami, postranní budovy kryjí mansardové střechy. Většina místností je plochostropá, pouze nad chodbami se prostírají křížové klenby. V interiéru se nacházejí iluzivní fresky z 18. století s loveckou tématikou.

Do roku 1945 patřila Diana rodu Kolovratů, po druhé světové válce byla opravena a roku 1960 sem byl umístěn domov pro seniory. V souvislosti s přeměnou sídla na ústav sociální péče byl místní soubor barokních obrazů, který sestával především z italských, nizozemských a středoevropských malířských děl 17. a 18. století, přemístěn do tachovského muzea. Po roce 1989 byl komplex navrácen rodu Kolovratů, v současné době bohužel není přístupný veřejnosti. Lovecký zámek Diana je díky své relativní slohové neporušenosti a vcelku uspokojivému technickému stavu přední ukázkou kvalitní západočeské barokní architektury.

Fotografie

Zámek Diana u Rozvadova (čp. 1)Zámek Diana u Rozvadova (čp. 1)Zámek Diana u Rozvadova (čp. 1)Zámek Diana u Rozvadova (čp. 1)Zámek Diana u Rozvadova (čp. 1)Zámek Diana u Rozvadova (čp. 1)Zámek Diana u Rozvadova (čp. 1)Zámek Diana u Rozvadova (čp. 1)Zámek Diana u Rozvadova (čp. 1)Zámek Diana u Rozvadova (čp. 1)