Zámek Částkov (čp. 1)

Částkov - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Částkovský zámek se nachází v sousedství kostela svaté Anny, stavení s prostým a nenápadným exteriérem vzniklo přestavbou starší renesanční tvrze.

Historie

Na místě dnešního částkovského zámku, vzdáleného necelých sto metrů severovýchodně od kostela svaté Anny, stála přinejmenším od druhé poloviny 15. století středověká gotická tvrz. V písemných pramenech byla poprvé zmíněna roku 1471, kdy částkovské zboží získal tachovský purkrabí Bohuše z Otěšic. Na přelomu 15. a 16. věku došlo k podstatnému rozšíření stavby. Jiří z Otěšic si opevněnou rezidenci nechal roku 1566 vložit do zemských desek. O tvrzi se naposledy hovořilo roku 1624 v souvislosti s prodejem konfiskovaného částkovského panství Janu Kryštofu Kavkovi z Říčan, z čehož odborníci soudí, že zpustla a zanikla ve víru událostí, které s sebou přinesla třicetiletá válka.

Po jejím skončení bylo dominium postoupeno šlechtickému rodu Brisigellů. Jeho příslušníci se na přelomu 17. a 18. století rozhodli panské sídlo v Částkově obnovit. Plodem jejich stavebního úsilí byl menší barokní zámek, který však zanedlouho, záhy po prodeji Částkova hraběti Janu Antonínu Losymu z Losinthalu a jeho přičlenění k tachovskému panství, k němuž došlo roku 1718, svou rezidenční funkci ztratil. Budova poté sloužila jako příbytek vrchnostenského správce, který měl na starosti provoz přilehlého hospodářského dvora. V 19. století byl objekt několikrát rekonstruován a upravován. Po roce 1945 sem bylo umístěno administrativní oddělení tachovského státního statku. V dnešní době se zámek nachází v soukromých rukou a není přístupný veřejnosti.

Jednopatrová stavba přibližně čtvercového půdorysu je kryta mansardovou střechou. Současná dispozice vznikla rozšířením tvrze na jižní i východní straně, upravené původní jádro dnes tvoří severozápadní nároží sídla. V interiéru se nachází vzácná osmidílná hvězdicová klenba, která se prostírá nad jednou z obytných místností.

Částkovský zámek je po poslední renovaci, která proběhla v letech 1984 a 1985, zachovalou budovou v dobrém technickém stavu, veřejnosti však bohužel přístupný není.

Fotografie

Zámek Částkov (čp. 1)Zámek Částkov (čp. 1)