Historické jádro města Bor u Tachova

Bor u Tachova - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Bor u Tachova vznikl ve druhé půli 13. století, v centru obce se nachází řada měšťanských domů s renesančními a barokními štíty, obvod historického jádra města je lemován pozůstatky opevnění.

Historie

Bor u Tachova byl založen ve druhé polovině 13. století podél toku Výrovského potoka, severně od místa, kde na opačném břehu krátce předtím vyrostlo panské sídlo. Osada měla pravidelný půdorys přibližně obdélníkového tvaru a rozkládala se kolem ústředního náměstí. Městečko bylo chráněno příkopem i kamennými hradbami se třemi branami, fortnou a baštami. V 19. století byla větší část opevnění stržena, fragmenty zdí zůstaly zachovány v severní a východní části Boru a byly k nim připojeny obytné budovy. Plocha náměstí je lemována historickými patrovými domy s vysokými štíty, které byly ve 20. století několikrát zrenovovány a opraveny. Střed města si starobylý vzhled bohužel nezachoval bez výjimky, v období po druhé světové válce byl poznamenán stržením několika renesančních a barokních měšťanských obydlí, která byla nahrazena moderními stavbami, necitlivě zasazenými do původní zástavby. Jádro Boru u Tachova si navzdory tomu uchovává své kouzlo a značnou architektonickou i historickou hodnotu, což bylo oceněno roku 1992, kdy bylo centrum města prohlášeno památkovou zónou.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:

Fotografie

Historické jádro města Bor u Tachova