Venkovské usedlosti ve Vískách (čp. 3, 27)

Vísky - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Lidová architektura z poloviny 19. století.

www.ubytovanijacko.cz

Historie

Vesnická usedlost čp. 3 pochází z poloviny 19. století s pozdějšími úpravami. Nachází se u výjezdu z obce směrem na Trokavec. Přízemní roubené stavení na podezdívce s bedněným zápražím nad průčelím a boku. Štít je zkosen polovalbou a je svisle bedněný. Střecha je sedlová, z boku převislá, krytá taškami. Štítově je orientovaná k silnici. Má dispozici běžného typu jednotraktovou se zaroubenou komorou. Při silnici na chlévy stavebně navazuje menší stavení obdélného půdorysu, chlévní přístavek je s malými otvory pro holuby v převýšení. Objekt v soukromém majetku slouží jako penzion.

Vesnická usedlost čp. 27 pochází z poloviny 19. století s pozdějšími úpravami. Nachází se u silnice směrem na Trokavec. Hospodářská usedlost je částečně zděná a roubená. Přízemní obytné stavení je zděné, štít má předsazený, svisle bedněný s polovalbou. Štít byl stavebními úpravami odstraněn a nahrazen balkonem. Vlevo od stavení stojí roubená stodola na obdélníkovém půdorysu. Objekt je v soukromém majetku.

Fotografie

Venkovské usedlosti ve Vískách (čp. 3, 27)Venkovské usedlosti ve Vískách (čp. 3, 27)