Venkovské usedlosti ve Vejvanově (čp. 14, 15, 18, 35)

Vejvanov - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Lidová architektura z 19. století.

Historie

Vesnická usedlost čp. 14 pochází z počátku 19. století a nachází se v severní části obce u silnice na Hlohovice. Roubená uzavřená hospodářská usedlost. Vpravo přízemní obytné stavení, předsazený štít s polovalbou. Na obytný trakt navazují chlévy částečně roubené a částečně zděné. Vlevo od obytného stavení patrový roubený špýchar, štítovým průčelím obrácený do návsi. Cenné jsou především jeho bohatě členěné sloupky. Objekt v soukromém majetku.

Vesnická usedlost čp. 15 pochází původně z poloviny 19. století s pozdějšími přístavbami. Nachází se v severní části obce u silnice na Biskoupky. Roubená a zděná usedlost s hospodářskými objekty nepravidelně rozmístěnými ve dvoře. Vpravo přízemní obytné roubené stavení, v současnosti značně přestavěné.  Z tohoto důvodu byla ze stavení v roce 1991 sňata památková ochrana. Přiléhající trakty chlévů jsou zděné. Uprostřed zabudovaný roubený špýchar. Objekt v soukromém majetku.

Vesnická usedlost čp. 18 pochází z první poloviny 19. století, hospodářské trakty jsou ze století 20. Nachází se v severní části obce u silnice na Biskoupky. Roubená a zděná usedlost s hospodářskými objekty nepravidelně rozmístěnými ve dvoře. Vlevo obytné roubené stavení na kamenné podezdívce. Průčelí obrácené k cestě o třech okenních osách, štít je předsazen se svislým dřevěným bedněním. Za stavením roubená stodola, chlévy a kolna zděné. Původně roubený špýchar byl později omítnut. Součástí usedlosti je i sklípek ve svahu proti bráně. Jde o zděné stavení se sedlovou střechou. Do sklípku jsou dva vstupy rámované dřevěným ostěním s prkennými dveřmi. Objekt v soukromém majetku.

Vesnická usedlost čp. 35 pochází z první poloviny 19. století. Nachází se v jižní části obce při vjezdu do ní od Chomle. Roubené stavení na vysoké kamenné podezdívce, v níž je umístěn sklep. Obytná zvýšená část má v průčelí i boku bedněnou pavlač. Štít má střední díl bedněný svisle a boční na diagonále. Sedlová střecha je kryta eternitem. K obytné části přiléhá stodola. Objekt v soukromém majetku.

Fotografie

Venkovské usedlosti ve Vejvanově (čp. 14, 15, 18, 35)Venkovské usedlosti ve Vejvanově (čp. 14, 15, 18, 35)Venkovské usedlosti ve Vejvanově (čp. 14, 15, 18, 35)Venkovské usedlosti ve Vejvanově (čp. 14, 15, 18, 35)Venkovské usedlosti ve Vejvanově (čp. 14, 15, 18, 35)Venkovské usedlosti ve Vejvanově (čp. 14, 15, 18, 35)Venkovské usedlosti ve Vejvanově (čp. 14, 15, 18, 35)Venkovské usedlosti ve Vejvanově (čp. 14, 15, 18, 35)