Zřícenina hradu Radeč u Těškova

Těškov - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Panská sídla - hrady a zříceniny
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

Šlo o malý hrad, který byl od návrší oddělen širokým obloukovým příkopem a vnějším valem, jádro bylo umístěno za skalním hřebenem.

Historie

Hradiště Radeč bývá označováno jako Rač, Radeč, Mitrvald nebo prostě Hrad. Jeho původní název neznáme. První zmínka v pramenech o něm pochází z roku 1343, tehdy ho držel Oldřich z Litic. Roku 1360 získal hrad a vesnici Těškov Rous z Litic, krátce poté zboží patřilo Albrechtu z Kolovrat a v roce 1376 Bohuslavu ze Švamberka. Na počátku 15. století byl hrad již pustý, tehdy byl připojen k Oseku, později ke Zbirohu. Roku 1652 se uvádí jako pustý.
Hrad stál na strmé skále v nadmořské výšce 680 metrů n. m. Šlo o malý hrad, který byl od návrší oddělen širokým obloukovým příkopem a vnějším valem, jádro bylo umístěno za skalním hřebenem, kde jsou zachovány stopy dvou staveb s nepatrnými pozůstatky zdiva. Na východní straně byl ještě v 19. století znatelný polokruhovitý násep a val. V 19. století byly v této lokalitě nalezeny mince z doby vlády Lucemburků, dále meč, sekera, podkovy a keramika. K místu vede turistická značka spojující Lhotu pod Radčem a Těškov a je odtud krásná vyhlídka.

Významné pověsti

Na hradě na Radči byla velká propast. Jednou si tu hráli chlapci pasoucí dobytek a jednomu z nich tam hodili čepici. Pak ho pomalu na provaze spouštěli dolů, aby čepici našel. Místo toho tak spatřil krásnou síň a v ní tři lůžka a v nich tři panny. Ty ho prosily, aby je zachránil tím, že z nich stáhne zuby peřiny. Ten raději vzal čepici a zatahal za provaz, aby ho ostatní vytáhli.

Také na tomto hradě se měl podle pověsti ukrývat poklad. Jednou se pro něj vypravili dva místní, ale objevil se tu ošklivý chlupatý netvor s rohy a zelenýma očima. Když je uviděl, zvedlo se velké povětří a ve víru vzal jednoho z hledačů. Druhý rychle utíkal do bezpečí, polomrtvý doběhl domů a z Lhoty se později odstěhoval. Jiná chudá žena šla i s malým dítětem na hrad na Velký pátek. Skála pod hradem se rozestoupila a žena tu viděla poklad. Nabírala zlaťáky a zapomněla na dítě. Když vyšla ze skály, z peněz byl koňský trus, skála se však zavřela a dítě v ní zůstalo. Celý rok se matka modlila a na Velký pátek následujícího roku běžela zase ke skále. Tehdy se skála otevřela, dítě v ní bylo živé. Matka ho popadla a utíkala ven.

Podle jiné pověsti žili na hradě dva bratři, jeden z nich měl dceru, druhý zůstal svobodný. Dcera byla na vdávání, ale místo vybraného ženicha se zamilovala do sluhova syna z vesnice. Otec i strýc byli samozřejmě proti tomuto vztahu a při jedné z hádek otec dceru probodl. Tajně ji pochovali na hradě na Radči a oba z kraje odešli.

Fotografie

Zřícenina hradu Radeč u TěškovaZřícenina hradu Radeč u TěškovaZřícenina hradu Radeč u Těškova