Tvrz Svinná (čp. 2)

Svinná - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Panská sídla - tvrze
stavební sloh: gotika, renesance
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Tvrz byla postavena kolem roku 1400 snad Rousem ze Svinné.

Historie

Tvrz ve Svinné byla postavena zřejmě kolem roku 1400 snad Rousem ze Svinné. Byla chráněna příkopem a vnějším valem. Dochovaly se z ní pouze zbytky zdiva hradeb a brány. V písemných pramenech je poprvé zachycena v roce 1519 za Levharta z Vidžina. Zřejmě na konci 15. či počátku 16. století byla v jihozápadní části k obvodové hradbě přistavěna nová obytná budova, k zásadní přestavbě tvrze však došlo až přibližně v polovině 16. století, kdy bylo v prostoru původního příkopu postaveno dlouhé obytné křídlo s křížovou klenbou zaklenutou místností v patře. Po třicetileté válce byla poškozená tvrz opravena a za Baulerů z Hornfelsu doplněna přístavbami, takže mohla majitelům sloužit jako sídlo i nadále, až téměř do konce 17. století, kdy ji nakonec nahradil rozsáhlejší a pohodlnější Nový zámek.

Tvrz pak sloužila hospodářským a bytovým účelům. Po druhé světové válce byla ve správě JZD, zchátrala a nakonec byla málem zbořena, neboť její stav byl v roce 1960 žalostný. Naštěstí byl majetek v 90. letech 20. století navrácen potomkům původních majitelů a tvrz je od roku 2000 novým vlastníkem postupně opravována.

Významné pověsti

V druhé polovině 16. století sloužila na tvrzi ve Svinné Marjánka z Mostiště. Pro udržení si mužské přízně svého pána Jana Běšína z Běšin používala čar a kouzel, za to jím byla poslána před soud, který ji v roce 1576 odsoudil k trestu smrti.

Fotografie

Tvrz Svinná (čp. 2)