Kostel sv. Vavřince ve Stupně

Stupno - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: historismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

První písemná zpráva o kostelu pochází z roku 1352.

Historie

Kostel se nachází v severovýchodní části obce. První písemná zpráva o kostelu pochází z roku 1352. Kostel byl zničen požárem. Jeho současná podoba v pseudorománském slohu je z let 1880–1882 podle plánů ing. Karla Scheinera. 

Jedná se o zděnou stavba složenou z nepravého trojlodí, obdélného presbytáře, půlválcové apsidy připojené na východní straně, obdélné sakristie po jižní straně presbytáře a dispozičně shodné oratoře po severní straně. K západnímu okraji jižní boční lodi je přisazena vysoká věž o čtvercové základně. Fasády jsou členěny předsazeným soklem z pískovcových desek a fabionovou římsou. Hlavní loď i loď křížová mají rovné stropy, hlavní loď je oddělena od bočních širokými polokruhově sklenutými arkádami, spočívajícími na čtyřbokých pilířích. Vnitřní zařízení je v pseudorománském slohu. Na hlavním oltáři je uprostřed obraz sv. Vavřince a po stranách obrazy sv. Prokopa a sv. Floriána od maliře Viléma Kandlera. V ramenech křížové lodi jsou pseudorománské oltáříky s obrazem sv. Jana Nepomuckého rovněž od Viléma Kandlera a obraz Panny Marie s Ježíškem z roku 1885. Kostel je v majetku Římskokatolické farnosti Zbiroh-Radnice.

Fotografie

Kostel sv. Vavřince ve StupněKostel sv. Vavřince ve StupněKostel sv. Vavřince ve Stupně