Zřícenina hradu ve Strašicích

Strašice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Panská sídla - hrady a zříceniny
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Zříceniny hradu byly upraveny na faru.

Historie

Hrad se nachází cca 200 metrů od kostela sv. Vavřince. Rožmberkové postavili v první polovině 14. století hrad jako středisko svého zdejšího rozsáhlého majetku a k ochraně dolů a hutí, podobnou funkci měl i hrad Vlčtejn. První písemný doklad o existenci hradu ve Strašicích pochází z roku 1349. Roku 1352 byl dobyt králem při jeho vpádu proti Rožmberkům. Následně byl však opraven. Roku 1424 byl hrad snad obléhán husity, později zpustl spolu s městečkem. Tímto přídomkem je uváděn k roku 1477.

Zříceniny byly upraveny roku 1781 na lokálií, později faru, existující dodnes. Na okraji výrazného návrší s kostelem je dodnes zachován široký okrouhlý příkop a vnější val, na středové ploše zastavěné farou jsou patrné zbytky obvodové hradby, viditelné i ve sklepě. V čele snad stála věžová brána, o podobě vnitřní zástavby nemáme informace. Šlo o jednodílný hrad okrouhlého obrysu s opevněním ve formě dvojitých valů a příkopů. Tento typ hradu je v Čechách neobvyklý, odborně se nazývá hrad s plášťovou hradbou. Objekt fary je v majetku Římskokatolické farnosti v Rokycanech.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.