Synagoga v Radnicích (čp. 221)

Radnice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Židovské památky
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Jedna z nejzachovalejších židovských památek v Plzeňském kraji.

Historie

Synagoga je jedna z nejzachovalejších židovských památek v Plzeňském kraji. Stavba synagogy pochází z konce 18. století, někdy se uvádí rok 1781. Jako všechny malé synagogy měla i tato dva vchody – hlavní pro muže a vedlejší ženský na galerii. Ve východní zdi se zachoval výklenek, ve kterém byl vsazen svatostánek se svitky Tory. Známou se synagoga stala díky působení rabína Isaka Mayera Weise-Wise, jež byl zakladatelem reformního judaismu v Americe. Od druhé světové války do roku 1990 sloužila synagoga jako autoopravna, poté byla vrácena Židovské náboženské obci v Plzni, která ji v roce 1992 prodala. Následovala rekonstrukce a dnes slouží jako Ekocentrum a místo pořádání kulturních akcí.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Synagoga v Radnicích (čp. 221)Synagoga v Radnicích (čp. 221)