Sousoší Piety a socha anděla v Mirošově

Mirošov - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní sochy různých svatých.

Historie

Socha Anděla strážce s dítětem se nachází u špýcharu při cestě na Dobřív. Socha stojí na hranolovém podstavci s patkou a římskou hlavicí s vratislavským znakem, tj. je možné její vznik datovat před rok 1726. Před vchodem do kostela sv. Josefa jsou umístěny na vysokých sloupcích malé sošky sv. Ludmily a sv. Václava. U východní strany kostela stojí socha sv. Jana Nepomuckého. Na náměstí Míru stávala před hostincem Zámecká socha sv. Floriána, z níž byla památková ochrana sňata v roce 1980. Tato socha byla také přemístěna ke kostelu sv. Josefa. U domu čp. 18 (u silnice na Kakejcov) se nachází socha Piety pocházející patrně z roku 1756. V roce 2004 byla v havarijním stavu, v následujícím roce byla restaurována. Za Pietou je zasazen starší dřevěný kříž z roku 1656. Na vrchu sv. Vojtěcha (514 m) stála socha sv. Vojtěcha z roku 1773. Byla zničena za nacistické okupace. Na Klouzavém vrchu u silnice na Příkosice stávala do roku 2000 socha sv. Antonína Paduánského, která byla ukradena.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Sousoší Piety a socha anděla v MirošověSousoší Piety a socha anděla v MirošověSousoší Piety a socha anděla v MirošověSousoší Piety a socha anděla v MirošověSousoší Piety a socha anděla v MirošověSousoší Piety a socha anděla v Mirošově