Venkovské usedlosti v Jablečnu (čp. 15, 16, 20)

Jablečno - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Roubené chalupy, nejstarší už ze 17. století.

Historie

Venkovská usedlost čp. 15 původně stávala na severní straně návsi. Vznik objektu je datován nejpozději před polovinu 18. století. Jedná se o přízemní roubené stavení na podezdívce s bedněnou záspí na boku. Průčelí je o třech okenních osách. Štít s polovalbou je svisle bedněný. Střecha je kryta taškami. Dispozice běžného typu (na střed umístěna síň, kuchyně po pravé straně světnice a komora, po levé malá světnice) se zaroubenou světničkou. Jedná se o charakteristický příklad původní zástavby návsi. Objekt byl v havarijním stavu, v roce 1988 byl zadní trakt obytného stavení ubourán. Poté byl celý objekt rozebrán a uložen. V roce 1997 bylo rozhodnuto o přemístění chalupy do obce Ostrovce, tranfer proběhl v roce 2006.

Venkovská usedlost čp. 16 se nachází na severovýchodní straně návsi. Jedná se o největší a jednu z nejstarších usedlostí, která je doložena v polovině 17. století. Na stabilním katastru z roku 1839 je vedena jako selská usedlost. Dodnes se zachovalo obytné stavení se starým roubeným jádrem z druhé poloviny 18. století, s úpravami v 19. století. Na jihozápadní straně dvora usedlosti je situováno obytné roubené přízemní, štítově orientované stavení se sedlovou střechou, krytou drážkovými taškami, při průčelním štítu s polovalbou. Štít je předsunutý před průčelí, s polovalbou, novodobě obedněný, skládaný. Dispozice je trojdílná, původní černá kuchyně je novodobě upravená. Na stavení navazují hospodářské budovy. Objekt je v soukromém majetku.

Venkovská usedlost čp. 20 se nachází na severní straně návsi. Jedná se o roubený domek se starým jádrem nejpozději z počátku 19. století. Na stabilním katastru z roku 1839 je veden jako obydlí domkáře a označen jako spalný. Stavení má obdélný půdorys a asymetrickou sedlovou střechou krytou eternitem. Roubené stěny jsou široce vymazané spárami. Podélné vstupní průčelí je chráněno bedněným zábradlím neseným hraněnými sloupky. Vnitřní dispozice je trojdílná. Na obytné stavení navazuje hospodářské stavení. Objekt je v soukromém majetku.

Fotografie

Venkovské usedlosti v Jablečnu (čp. 15, 16, 20)Venkovské usedlosti v Jablečnu (čp. 15, 16, 20)Venkovské usedlosti v Jablečnu (čp. 15, 16, 20)Venkovské usedlosti v Jablečnu (čp. 15, 16, 20)