Venkovské usedlosti v Ejpovicích (čp. 1, 2, 3)

Ejpovice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Objekty lidové architektury z 19. století na Hlavní ulici.

Historie

Venkovská usedlost čp. 1 se nachází na Hlavní ulici. Obytné stavení pochází z roku 1893, brána je datována do roku 1902. Jedná se o zděnou uzavřenou hospodářskou usedlost orientovanou štítem k silnice. Dům tvoří severní stranu dvora, vedle něj se nachází branka a brána s kamenným půlkruhem uzavřeným vjezdem. Nad římsou je ozdobný štítek s nikou a datem 1902, stále jsou zde původní dřevěná vrata. Objekt je v soukromém majetku.

Venkovská usedlost čp. 2 pochází z poloviny 19. století. Jedná se o zděnou uzavřenou hospodářskou usedlost. Vlevo štítový špýchar s pravoúhlými okénky ve štukových rámech, ve středu objektu je brána s kamenným, půlkruhem uzavřeným vjezdem. Nad římsou se nachází trojúhelníkový štítek členěný pilastry a nikou uprostřed. Na klenáku je nápis LP 1855. Na spojkách po stranách N a 2. V oblouku nápis: "Obyvatel ejpovský Jan Pesta". Vedle je branka rovněž s kamenným půlkruhovým ostěním. Na klenáku je IHS, v zaklenutí je nápis: "Pochválen buď Pan Ježíš Kristus". Vrata jsou stále původní. Obytné stavení je přízemní, průčelí má jednoduchý trojúhelníkový štít. Střecha je sedlová krytá taškami. Objekt je v soukromém majetku.

Venkovská usedlost čp. 3 pochází z první poloviny 19. století. Jedná se o zděnou omítanou uzavřenou usedlost. Vlevo je patrový špýchar. Čelní štítovou fasádu člení pásové římsy a obdélná okénka ve štukových rámech. Na boku jsou lisénové rámy a pravoúhlé vstupní portály. Ve střední části je rustikovaná brána s kamenným, půlkruhem uzavřeným vjezdem. V ostění je nápis "OBJVATEL - EYPOVSKY JAN ERET". Na levé spojce "N", na pravé "3. Brána" ukončena trojúhelníkovým štítkem s nikou a křížkem. Vpravo od brány zděná branka rovněž půlkruhově uzavřená. V ostění je nápis: "Pochvaln bug Pan Iezis Krystus". Obytné stavení je přízemní, štítové, o třech okenních osách. Průčelí člení pásová rustika a čabrakový motiv pod římsou. Střechy jsou sedlové, kryté taškami. Objekt je v soukromém majetku.

Fotografie

Venkovské usedlosti v Ejpovicích (čp. 1, 2, 3)Venkovské usedlosti v Ejpovicích (čp. 1, 2, 3)Venkovské usedlosti v Ejpovicích (čp. 1, 2, 3)