Kostel sv. Jakuba v Drahoňově Újezdě

Drahoňův Újezd - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Jednolodní gotický kostel patrně z doby těsně před polovinou 14. století. Západně od kostela je budova pozdně barokní fary.

Historie

Jedná se o jednolodní gotický kostel patrně z doby těsně před polovinou 14. století. Z této éry se dochovaly gotické portály, žebrová klenba s dekorativními plastikami a presbytář. V něm je na jižní stěně zapuštěno žebro klenby do figurální konzoly řešené jako polopostava muže – pištce, na další konzoli je pak divý muž. Tyto prvky pochází z třetí čtvrtiny 14. století. Kostelní věž je umístěna v ose západního průčelí. Kostel, stejně jako vesnice, je poprvé v pramenech připomínán k roku 1352. Barokně byl přestavěn ve druhé polovině 18. století, kostelní loď a věž pocházejí z roku 1764. V kostele je zajímavá rovněž stará křtitelnice. Kostel patří Římskokatolické farnosti Zbiroh. Západně od kostela stojí pozdně barokní fara (čp. 1) z druhé poloviny 18. století.

Fotografie

Kostel sv. Jakuba v Drahoňově ÚjezděKostel sv. Jakuba v Drahoňově ÚjezděKostel sv. Jakuba v Drahoňově Újezdě