Sídliště Křemenáč u Břas

Břasy - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Výšinné sídliště Křemenáč bylo osídleno ve dvou obdobích, a to v eneolitu a v době halštatské.

Historie

Sídliště se nalézá přímo v obci Břasy poblíž silnice vlevo od vjezdu do obce ve směru od Bezděkova (493 m n. m.). Břaské buližníkové návrší bylo osídleno již ve 3. tisíciletí před naším letopočtem (v eneolitu). Sídliště tzv. chamské kultury se nacházelo na nejvyšším konci vrchu Křemenáče. Nalezeny zde byly pazourkové čepelky a keramické střepy z pozdní doby kamenné. Dodnes zachované zlomky keramiky z Křemenáče jsou dokladem nejstarší keramické výroby na Břasích. Původní keramika byla nalezena také na rozsáhlém mohylovém pohřebišti z doby halštatské (7.-6. století před naším letopočtem), které bylo postupně odkrýváno na místě zvaném Na Babce na západním konci Křemenáče. Nejznámějším nálezem z této části lokality je bronzový náramek, patrně ze starší doby železné. Lokalita je volně přístupná, je zde odpočinkové místo spojené s vyhlídkou, v případě dobré viditelnosti lze odtud spatřit Šumavu.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.