Historické jádro vsi Studená

Studená - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Soubor roubených obytných i hospodářských staveb.

Historie

Původně řídká zástavba vsi je soustředěna kolem čtvercové návsi. Až do 19. století převažovala dřevěná zástavba, která se částečně dochovala až dodnes. Jde o soubor roubených obytných i hospodářských staveb. Zajímavé jsou také dřevěné hospodářské stavby u usedlostí. Celek doplňují kamenné ohradní zdi a ploty.
Na návsi stojí také drobná kaplička na čtvercovém půdorysu se stanovou střechou s lucernou, kamenný kříž z roku 1900 a památník obětem 1. světové války.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.