Zámek Rochlov (čp. 1)

Rochlov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Areál velkého hospodářského dvora, v jeho středu stojí patrová budova na obdélném půdorysu. Dnes je zpřístupněn a nabízí možnost nahlédnout do zákulisí obnovy památkových objektů.

http://www.pegisan.cz/web/rochlov/titulni

Historie

Na západním okraji vsi se rozkládá areál velkého hospodářského dvora a v jeho středu stojí patrová budova na obdélném půdorysu. Jedná se o raně barokní zámek, který zde nechal vystavět František Vilém Údrčský z Údrče a jeho manželka poté, co byl Rochlov v roce 1701 sjednocen v jeden statek namísto původních dvou, z nichž každý měl své panské sídlo (ani jedno se však nedochovalo). Stavba zámku byla dokončena v roce 1711, jak dokládá kamenný reliéf s letopočtem a erby stavebníků nad vstupem do objektu. V roce 1716 byla v zámku zřízena kaple. V dalších letech se zde střídala řada majitelů, kteří koncem 19. století dovedli klasicistní úpravou zámek do výsledné podoby. Po roce 1945 byl objekt zestátněn, určen pro hospodářské využití a v dalších letech chátral do té míry, že hrozila jeho demolice. Od roku 2001 je vlastníkem nemovitosti stavební firma, která v nedávné době dokončila jeho rekonstrukci. Dnes je zpřístupněn a nabízí možnost nahlédnout do zákulisí obnovy památkových objektů.

Fotografie

Zámek Rochlov (čp. 1)Zámek Rochlov (čp. 1)Zámek Rochlov (čp. 1)Zámek Rochlov (čp. 1)