Historické jádro vsi Radějov

Radějov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Celistvý soubor roubené lidové architektury z 18. a 19. století.

Historie

Ves leží na nevelké mýtině obklopené ze všech stran lesy. Její půdorys kopíruje procházející cestu – jde o pět menších usedlostí. Druhotná zástavba v jižní části je tvořena několika chalupami. Usedlosti tvoří celistvý soubor roubené lidové architektury z 18. a 19. století. Usedlost čp. 1 dokonce sloužila jako předloha modelu vystaveného v roce 1895 na Národopisné výstavě českoslovanské. K roubeným usedlostem (z toho některé jsou roubené v kožichu) patří i roubené sýpky s pavlačí, či polootevřené vozové kolny. Nedaleko čp. 3 stojí roubená kaplička s věžičkou ve střeše, kolorit obce doplňuje také litinový kříž na kamenném soklu z roku 1897 a smírčí kříž u cesty do Lipí asi 1,5 km severozápadně od obce.

Fotografie

Historické jádro vsi RadějovHistorické jádro vsi RadějovHistorické jádro vsi RadějovHistorické jádro vsi Radějov