Zámek Rabštejn nad Střelou (čp. 1)

Rabštejn nad Střelou - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Uprostřed hradního areálu stávala později zaniklá hradní kaple, dnes je zde umístěn areál barokního kláštera s kostelem.

Historie

Panské sídlo se v Rabštejně nad Střelou nacházelo již ve středověku a bylo situováno na vysokém skalnatém ostrohu nad dnešním městečkem, chráněném z jihu, východu a severu hluboce zaříznutým zákrutem řeky Střely. Z původně rozsáhlého gotického hradního areálu, vystavěného patrně ve 20. letech 14. století za Oldřicha Pluha z Rabštejna, se dochoval zbytek válcové věže (upravena na rozhlednu) a část hradby nad mohutnou příkopovou rozsedlinou, kudy dnes prochází silnice. Uprostřed hradního areálu stávala později zaniklá hradní kaple, dnes je zde umístěn areál barokního kláštera s kostelem. Zříceniny druhé gotické válcové věže, dochované na druhé straně silnice proti hradu, jsou považovány buďto za předsunuté opevnění, nebo spíše za zbytky samostatného hradu Sychrov, založený nejspíše rabštejnským purkrabím Karla IV. ve druhé polovině 14. století a počátkem 16. století připojený k Rabštejnu. Po požáru hradu v roce 1543 byla pro majitele panství Lorenze Šlika vystavěna nová renesanční rezidence, jejíž fragmenty se dodnes nacházejí za novým zámkem. Ten byl postaven v roce 1705 na východním okraji starého hradního areálu jako barokní patrová jednokřídlá budova s využitím starších konstrukcí šlikovské rezidence. Novostavbu si objednal František Karel Pötting a podle některých, dodnes dochovaných detailů (novodobě upravených) se zdá, že se na ní mohl podílet architekt Giovanni Battista Alliprandi. Hlavní sál má pozoruhodnou, později však přemalovanou malířskou výzdobu z 18. století. V roce 1945 byl zámek zkonfiskován posledním šlechtickým majitelům, Lažanským, a v letech 1973–1977 jej vlastnila a využívala Česká tisková kancelář. Dnes je zámek soukromým majetkem a probíhá jeho rozsáhlá rekonstrukce.

Fotografie

Zámek Rabštejn nad Střelou (čp. 1)Zámek Rabštejn nad Střelou (čp. 1)Zámek Rabštejn nad Střelou (čp. 1)