Kaple v Polínkách

Polínka - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: historismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Vesnice raně středověkého původu (první zmínka z roku 1183) se vyznačuje okrouhlou návsí, v jejímž centru u rybníčka byla koncem 19. století vystavěna nevelká zděná kaple obdélného půdorysu krytá sedlovou střechou se sanktusníkem.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.