Hradiště u Podmokel

Podmokly - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Terénní pozůstatky hradu, který zde vznikl zřejmě ve druhé polovině 13. století.

Historie

Na ostrožně nad údolím potoka Třemošná u osady Podmokly (2,5 km jihovýchodně od Úněšova) se nacházejí terénní pozůstatky hradu, který zde vznikl zřejmě ve druhé polovině 13. století. V roce 1269 nacházíme v písemných pramenech Jindřicha z Podmokel, jehož potomkům hrad patřil až do roku 1513. V roce 1468 byl neúspěšně obléhán křižáckým vojskem. Před rokem 1615 byly Podmokly prodány Divišovi Markvartovi z Hrádku, který je připojil k nedalekému panství Bělá. Hrad byl následně opuštěn a zpustl. Dnes jej připomíná pouze pahorek, chráněný částečně příkopem a valem. Na konci ostrožny bylo neodborným výkopem obnaženo zdivo obvodové hradby a k ní přiléhající budovy. Bezprostředně pod hradem byl v roce 1678, kdy se lokalita nacházela v majetku kláštera v Teplé, vystavěn rozlehlý hospodářský dvůr s rezidenčním objektem. Dvůr je dnes ve značně zdevastovaném stavu a hrozí jeho zánik.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.