Mohylové pohřebiště Svanka u Plešnic

Plešnice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: baroko, rokoko
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Archeologické pozůstatky mohylového pohřebiště.

Historie

Nedaleko obce se v poloze s pomístním jménem Švanka nacházejí archeologické pozůstatky mohylového pohřebiště. Jedná se asi o 15 (z původně asi 60) poměrně velkých násypů, které byly od konce 19. století neodborně rozkopávány. Sporé nálezy (pokud se je vůbec podařilo zachytit) hovoří o mohylové kultuře střední doby bronzové a době halštatsko-laténské. Nejzajímavějším nálezem jsou vedle bronzového meče a náramků ozdoby do vlasů ze zdobeného zlatého pásku.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.